Volně prodejné léky DROSETUX NEO SIR 1X150ML

Drosetux-neo-KHL
Homeopatický léčivý přípravek.
Od 23. 5. 2018 je možno objednané zboží vyzvednout pouze na našich pobočkách

Běžná cena
171 Kč
Ušetříte
- 26 Kč
145 Kč
Naše cena (s DPH)
Doprava zdarma
Kód výrobku
60014497
Skladem
Osobní odběr zdarma
Osobní odběr zdarma
 • Popis produktu
 • Další informace
 • Dotazy

Podrobný popis výrobku DROSETUX NEO SIR 1X150ML

DROSETUX NEO SIR 1X150ML

 
Použití:

Přípravek DROSETUX NEO je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.


Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVAT

Neužívejte přípravek DROSETUX NEO
jestliže jste alergický/á na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku DROSETUX NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte
otázky vztahující se k jeho užití.
Neužívejte přípravek DROSETUX NEO v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázeného
tvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a
může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.

Děti
Tento léčivý přípravek je určen také dětem.
U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek DROSETUX NEO
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek nesmí být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia).

Přípravek DROSETUX NEO s jídlem, pitím a alkoholem
Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu
jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

Těhotenství, kojení a plodnost
Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek DROSETUX NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.

100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy.
Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy,
Dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy,
Dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

JAK SE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
Děti mladší 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4x denně.
Děti starší 5 let: 5 ml sirupu 3-5x denně.
Dospělí: 15 ml sirupu 2-3x denně.

Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.

Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu
jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

Pokud se po 3 dnech léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.
Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.

Způsob užití:
Perorální podání (ústy).

Jestliže jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucí
účinky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DROSETUX NEO
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek DROSETUX NEO nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

JAK PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou
EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek DROSETUX NEO obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:

 • Arnica montana 4 CH 0,1 g
 • Belladonna 4 CH 0,1 g
 • Cina 4 CH 0,1 g
 • Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH 0,1 g
 • Corallium rubrum 4 CH 0,1 g
 • Cuprum metallicum 5 CH 0,1 g
 • Drosera 4 CH 0,1 g
 • Ferrum phosphoricum 5 CH 0,1 g
 • Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH 0,1 g
 • Solidago virga aurea 3 DH 0,1 g

Pomocnými látkami jsou
natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).

Jak přípravek DROSETUX NEO vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek DROSETUX NEO je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok).
Je v lahvičce o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou. Vnějším obalem je papírová krabička.

Další informace o DROSETUX NEO SIR 1X150ML

Výrobce:BOIRON
Značka:Homeopatika BOIRON
Kód výrobku:60014497
Kód EAN:3352712007295
Kód SUKL:211306
Kód PDK:3384337

Diskuze k výrobku DROSETUX NEO SIR 1X150ML

Dotaz na produkt
Vložením a odesláním dotazu souhlasíte s jeho případným zveřejněním.
Dotaz bude samozřejmě zveřejněn anonymně (bez vašeho jména a emailu).
Pokud se zveřejněním nesouhlasíte, napište přímo do textu - NESOUHLASÍM SE ZVEŘEJNĚNÍM.
 
Vaše osobní data (jméno a email) považujeme za přísně důvěrná a zaručujeme Vám, že nebudou předána dalším osobám ani právním subjektům.
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Váš lékárník
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Více informací najdete zde.