Volně prodejné léky GASTROCYNÉSINE ORM TBL SLG 60

Gastrocynésine-KHL
GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek.
Od 23. 5. 2018 je možno objednané zboží vyzvednout pouze na našich pobočkách

Běžná cena
148 Kč
Ušetříte
- 15 Kč
133 Kč
Naše cena (s DPH)
Doprava zdarma
Kód výrobku
60005599
Skladem
Osobní odběr zdarma
Osobní odběr zdarma
  • Popis produktu
  • Další informace
  • Dotazy

Podrobný popis výrobku GASTROCYNÉSINE ORM TBL SLG 60

GASTROCYNÉSINE ORM TBL SLG 60

 
Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.
 
CO JE GASTROCYNÉSINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
 
GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě Jak se Gastrocynésine užívá.
 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GASTROCYNÉSINE UŽÍVAT
Neužívejte GASTROCYNÉSINE
 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
GASTROCYNÉSINE.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku GASTROCYNÉSINE je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
GASTROCYNÉSINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku GASTROCYNÉSINE
GASTROCYNÉSINE obsahuje sacharózu a laktózu.
 
JAK SE GASTROCYNÉSINE UŽÍVÁ
 
Orální podání.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku pro
děti a dospělé je 1-2 tablety. Tablety nechte zvolna rozpustit v ústech 15 minut před jídlem. V případě potřeby zopakujte i po jídle.
 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
 
Podobně jako všechny léky může mít i GASTROCYNÉSINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
JAK GASTROCYNÉSINE UCHOVÁVAT
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 
GASTROCYNÉSINE neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
 
DALŠÍ INFORMACE
 
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
O správném použití přípravku GASTROCYNÉSINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii
– u lékaře, lékárníka.
 
Co přípravek GASTROCYNÉSINE obsahuje
Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
Resina piceae (Abies nigra) 4 CH..............................75 mg
Carbo vegetabilis 4 CH..............................................75 mg
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH..................75 mg
Robinia pseudo-acacia 4 CH......................................75 mg
 
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.
 
Jak GASTROCYNÉSINE vypadá a co obsahuje balení
Tablety.
 
Balení obsahuje 60 tablet.
 

Další informace o GASTROCYNÉSINE ORM TBL SLG 60

Výrobce:BOIRON
Kód výrobku:60005599
Kód EAN:3352712002757
Kód SUKL:103408
Kód PDK:2678812

Diskuze k výrobku GASTROCYNÉSINE ORM TBL SLG 60

Dotaz na produkt
Vložením a odesláním dotazu souhlasíte s jeho případným zveřejněním.
Dotaz bude samozřejmě zveřejněn anonymně (bez vašeho jména a emailu).
Pokud se zveřejněním nesouhlasíte, napište přímo do textu - NESOUHLASÍM SE ZVEŘEJNĚNÍM.
 
Vaše osobní data (jméno a email) považujeme za přísně důvěrná a zaručujeme Vám, že nebudou předána dalším osobám ani právním subjektům.
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Váš lékárník
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Více informací najdete zde.