Volně prodejné léky HOMEOGENE 9 ORM TBL SLG 60

Homéogene-9-KHL
Homeogene je homeopatický léčivý přípravek.
Od 23. 5. 2018 je možno objednané zboží vyzvednout pouze na našich pobočkách

Běžná cena
135 Kč
Ušetříte
- 20 Kč
115 Kč
Naše cena (s DPH)
Doprava zdarma
Kód výrobku
60004623
Skladem
Osobní odběr zdarma
Osobní odběr zdarma
  • Popis produktu
  • Další informace
  • Dotazy

Podrobný popis výrobku HOMEOGENE 9 ORM TBL SLG 60

HOMEOGENE 9 ORM TBL SLG 60

Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.
 
CO JE HOMÉOGÈNE 9 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
 
HOMÉOGÈNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.
 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVAT
 
Neužívejte HOMÉOGÈNE 9 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku HOMÉOGÈNE 9 je zapotřebí 
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
HOMÉOGÈNE 9 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku HOMÉOGÈNE 9 
 
Obsahuje sacharózu.
 
JAK SE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVÁ
 
Orální podání. 
 
Vždy užívejte HOMÉOGÈNE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklé dávkování přípravku je:
 
Děti a dospělí: 
 
1 tabletu nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.
 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
 
Podobně jako všechny léky může mít i HOMÉOGÈNE 9 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
JAK HOMÉOGÈNE 9 UCHOVÁVAT
 
Pro tento léčivý přípravek nejsou požadovány zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte HOMÉOGÈNE 9 po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
DALŠÍ INFORMACE
 
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
Co přípravek HOMÉOGÈNE 9 obsahuje
 
Léčivými látkami v jedné tabletě o 200 mg jsou: 
Mercurius solubilis 3 CH ................................................................................................ 0.667 mg 
Pulsatilla 3 CH ................................................................................................................ 0.667 mg 
Spongia tosta 3 CH ....................................................................................................... 0.667 mg 
Bryonia 3 CH ................................................................................................................. 0.667 mg 
Bromum 3 CH................................................................................................................. 0.667 mg 
Belladonna 3 CH ........................................................................................................... 0.667 mg 
Phytolacca decandra 3 CH ........................................................................................... 0.667 mg 
Arum triphyllum 3 CH ..................................................................................................... 0.667 mg 
Arnica montana 3 CH .................................................................................................... 0.667 mg
 
Pomocnými látkami jsou: sacharóza, arabská klovatina, mastek, magnesium-stearát.
 
Jak HOMÉOGÈNE 9 vypadá a co obsahuje balení
 
Sublingvální tablety. 
 
Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.

Další informace o HOMEOGENE 9 ORM TBL SLG 60

Výrobce:BOIRON
Kód výrobku:60004623
Kód EAN:3352712001279
Kód SUKL:58195
Kód PDK:3352712001279

Diskuze k výrobku HOMEOGENE 9 ORM TBL SLG 60

Dotaz na produkt
Vložením a odesláním dotazu souhlasíte s jeho případným zveřejněním.
Dotaz bude samozřejmě zveřejněn anonymně (bez vašeho jména a emailu).
Pokud se zveřejněním nesouhlasíte, napište přímo do textu - NESOUHLASÍM SE ZVEŘEJNĚNÍM.
 
Vaše osobní data (jméno a email) považujeme za přísně důvěrná a zaručujeme Vám, že nebudou předána dalším osobám ani právním subjektům.
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Váš lékárník
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Více informací najdete zde.