Volně prodejné léky Stodal sirup 200 ml

Stodal-sirup-KHL
Sirup Stodal je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na léčbu všech typů kašle. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti od 2 let. Obsahuje léčivé látky: Drosera tinktura, Pulsatilla 6 CH, Rumex crispus 6 CH či Ipecacuanha 3 CH.
Od 23. 5. 2018 je možno objednané zboží vyzvednout pouze na našich pobočkách

Běžná cena
184 Kč
Ušetříte
- 34 Kč
150 Kč
Naše cena (s DPH)
Doprava zdarma
Kód výrobku
60001440
Skladem
Osobní odběr zdarma
Osobní odběr zdarma
  • Popis produktu
  • Další informace
  • Dotazy

Podrobný popis výrobku STODAL POR SIR 1X200ML

STODAL sirup 200 ml

 
Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.
 
CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ:
 
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle.
 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT:
 
Neužívejte STODAL
− jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
− jestliže trpíte zánětem žaludku
− jestliže máte žaludeční vředy.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí:
 
v případě nesnášenlivosti některých cukrů, diety s nízkým obsahem cukru nebo u diabetiků, neboť tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu.
 
Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74% V/V ethanolu (alkohol).
 
Užití tohoto přípravku je škodlivé pro alkoholiky. Obsah ethanolu je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, mozkovým onemocněním, poraněním mozku nebo epilepsií.
 
Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 
Není známo.
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o používání přípravku u těhotných a kojících žen, a protože přípravek obsahuje ethanol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Ovlivnění se nepředpokládá.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL
 
Přípravek obsahuje sacharózu a ethanol.
 
½ čajové lžičky (2,5 ml) obsahuje 0,0345 g ethanolu a 1,875 g sacharózy.
 
1 čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,069 g ethanolu a 3,75 g sacharózy.
 
1 polévková lžíce (15 ml) obsahuje 0,206 g ethanolu a 11,25 g sacharózy. Množství alkoholu v této dávce odpovídá 2,18 ml vína nebo 5,22 ml piva.
 
Vzhledem k obsahu ethanolu je přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u dětí, těhotných a kojících žen a vysoce rizikových pacientů (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku STODAL je zapotřebí).
 
Pokud vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) některých cukrů, poraďte se s ním předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
JAK SE STODAL UŽÍVÁ:
 
Vždy užívejte STODAL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Obvyklé dávkování přípravku je:
 
Děti od 2 do 4 let: užívá se ½ čajové lžičky (2,5 ml) 3-5x denně.
 
Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
 
Děti od 5 do 11 let: užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 3-5x denně.
 
Dospělí a mladiství od 12 let: užívá se 1 polévková lžíce (15 ml) 3-5x denně.
 
Přípravek užívejte nejdéle 10 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL:
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
 
Podobně jako všechny léky může mít i STODAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
JAK STODAL UCHOVÁVAT:
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 
STODAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
DALŠÍ INFORMACE:
 
Co STODAL obsahuje:
 
Léčivými látkami jsou
Drosera tinktura ....................................................................................................0,95 g
Pulsatilla 6 CH.......................................................................................................0,95 g
Rumex crispus 6 CH..............................................................................................0,95 g
Bryonia 3 CH.........................................................................................................0,95 g
Ipecacuanha 3 CH..................................................................................................0,95 g
Euspongia officinalis 3 CH ..................................................................................... 0,95 g
Sticta pulmonaria 3 CH...........................................................................................0,95 g
Kalii stibii tartras 6 CH ...........................................................................................0,95 g
Myocardium 6 CH ..................................................................................................0,95 g
Dactylopius coccus 3 CH........................................................................................0,95 g
Balsami tolutani sirupus........................................................................................19,00 g
Polygalae sirupus.................................................................................................19,00 g
Pomocnými látkami jsou
prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96% V/V.
 
Jak STODAL vypadá a co obsahuje balení
 
STODAL má formu sirupu. Je zabalený v krabičce obsahující lahvičku o objemu 200 ml.

Další informace o STODAL POR SIR 1X200ML

Výrobce:BOIRON
Značka:Homeopatika BOIRON
Kód výrobku:60001440
Kód EAN:3352713100063
Kód SUKL:60073
Kód PDK:3352713100063

Diskuze k výrobku STODAL POR SIR 1X200ML

Dotaz na produkt
Vložením a odesláním dotazu souhlasíte s jeho případným zveřejněním.
Dotaz bude samozřejmě zveřejněn anonymně (bez vašeho jména a emailu).
Pokud se zveřejněním nesouhlasíte, napište přímo do textu - NESOUHLASÍM SE ZVEŘEJNĚNÍM.
 
Vaše osobní data (jméno a email) považujeme za přísně důvěrná a zaručujeme Vám, že nebudou předána dalším osobám ani právním subjektům.
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Váš lékárník
Související produkty
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Více informací najdete zde.