GDPR

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Královéhradecká lékárna a.s., se sídlem Kladská 1065, Slezské předměstí, Hradec Králové 500 03, identifikační číslo: 27530981 (dále jen „správce“).

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů - Ing. Jitka Javůrková.

Kontaktní údaje pověřence jsou následující:

·         telefon:+420 702 253 798

·         adresa elektronické pošty: gdpr@khl.cz

·         adresa pro doručování:      Královéhradecká lékárna a.s.

Kladská 1065, Slezské předměstí

Hradec Králové

500 03

 

Pro klienty, externí osoby, uchazeče o zaměstnání, pacienty, studenty:

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) lze stáhnout zde.

 

Pro zákazníky e-shopu:

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) lze stáhnout zde.

 

Žádost o vypís osobních údajů lze stáhnout zde.

Žádost o výmaz (odvolání souhlasu) osobních údajů lze stáhnout zde.