GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Královéhradecká lékárna a.s., se sídlem Kladská 1065, Slezské předměstí, Hradec Králové 500 03, identifikační číslo: 27530981 (dále jen „správce“).

 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Jitka Javůrková.
 • Kontaktní údaje správce jsou následující:

telefon:+420 702 253 798

adresa elektronické pošty: javurkova.jitka@nemtru.cz, gdpr@khl.cz

adresa pro doručování:

Královéhradecká lékárna a.s.

Kladská 1065, Slezské předměstí

Hradec Králové

500 03

        

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a dle čl. 6 odst. 1 písm. b) c) f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění na základě smluvního vztahu (objednávky).

 • Na základě Vašeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

 • Pro neregistrované zákazníky budou správcem uloženy po nezbytně nutnou dobu na základě smluvního vztahu, maximálně 60 dní.
 • Při registraci v internetovém obchodě budou Vaše osobní údaje správcem uloženy do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, maximálně však po dobu 5 let od jeho udělení.

Další příjemci osobních údajů

 • Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:

  1. marketingové agentury provádějící reklamní činnosti pro správce

  2. zbožový srovnávač Heuréka (pouze v případě uskutečněné objednávky) za účelem zasílání dotazníku spokojenosti s nákupem

  3. analytické nástroje zpracovávající anonymizované osobní údaje za účelem zisku statistických údajů

 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:

 • V nastavení uživatelského profilu.

 • Písemnou žádostí s platným a ověřeným podpisem prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu uvedenou výše.

 • Podáním řádně vyplněné žádosti na kterékoliv pobočce Královéhradecké lékárny a.s.

 • Elektronickou formou, zaslání vyplněné žádosti do datové schránky

Královéhradecké lékárny a.s. ID: 8myeufu.

 

 Žádost o vypís osobních údajů lze stáhnout zde.

 Žádost o výmaz (odvolání souhlasu) osobních údajů lze stáhnout zde.

 

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout nad rámec zákonem stanovených údajů pro uzavření smluvního vztahu.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.